Een beetje geschiedenis van Sellingen en omgeving.

Sellingen

is een dorp in de gemeente Vlagtwedde in de voormalige ‘Heerlijkheid’  Westerwolde aan de Ruiten Aa.  En heeft een grondoppervlak van ca. 9,95 ha. Het is een esdorp en het heeft dan een voor deze dorpen kenmerkende brink. Sellingen is in de Middeleeuwen ontstaan. Voor de Reformatie had het een eigen kerspel dat de marken Sellingen, Laude en Ter Haar omvatte. De Nederlands-hervormde kerk is waarschijnlijk in de 14e eeuw gebouwd.

Sellingen is gelegen in het mooie gebied Westerwolde. Hoewel de sporen van bewoning in deze streek teruggaan tot zo’n 5000 jaar voor Christus, is Westerwolde altijd een dunbevolkt gebied gebleven.

Het grootste deel van het gebied bestond uit een nagenoeg ondoordringbaar veenmoeras, het Bourtanger Moor. De eerste bewoners vestigden zich op de hogere gronden langs de Mussel A en de Ruiten A.

kerk

In de Middeleeuwen groeiden deze nederzettingen uit tot zogenaamde esdorpen, zoals Onstwedde, Vlagtwedde, en ook Sellingen. Vanaf hier namen de bewoners de bosgrond in gebruik voor hun akkers, de essen. Zo ontstonden de ingetogen esgehuchtjes Smeerling, Ter Borg en Ter Wupping. Deze dorpjes rondom Sellingen lijken stil te staan in de tijd.

Een prachtige historische bezienswaardigheid in Sellingen is het vroeg gotisch kerkje, vermoedelijk uit de 14e eeuw. Het dak is bedekt met oude holle en bolle pannen – monniken en nonnen genoemd.

Het jaar 1890 is voor de ontwikkeling van Sellingen, van oorsprong een zuiver agrarisch dorp, van grote betekenis geweest. In dat jaar werd namelijk dit dorp, vanwege zijn centrale ligging binnen de gemeentegrenzen, aangewezen als bestuurscentrum van de zeer uitgestrekte gemeente. Mede als gevolg hiervan werd onder meer de basis voor de dienstensector, bijvoorbeeld de middenstandsbedrijven, in de loop der jaren aanzienlijk verbreed.

Landschap

Het Sellingerveld, vroeger de heidevelden van de marke Sellingen, is in de jaren dertig ontgonnen in het kader van de werkverschaffing. Deze zijn omgezet in landbouwgrond en bossen die in beheer zijn gekomen bij Staatsbosbeheer en het bosgebied Sellinger bossen vormen, zo’n 600 ha groot. Een gedeelte van de bossen wordt tegenwoordig gebruikt voor waterwinning. De Ruiten Aa is in de jaren zestig gekanaliseerd,  maar in de jaren negentig hermeanderd in het kader van natuurontwikkeling. Bij deze nieuw aangelegde meanders is ook het kunstwerk het Theater van de natuur dat op een kunstmatige heuvel staat. Op de treden van de trap er naar toe staan gedichten van onder andere Kees Stip, die hier gewoond heeft. Op de grens tussen de bossen en de landen rond de Ruiten Aa staat ook het bezoekerscentrum de Noordmee waar tevens de VVV en een theehuis in zijn gevestigd. Aan de zuidoostzijde van het dorp heeft Staatsbosbeheer gebieden rond de Vennekampen en de Holle Beetse in handen.

Geraadpleegde Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Sellingen